fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare
Contract: POCU/860/3/12/142833

Continua inscrierile in grupul tinta al proiectului

FGC ACTIV GRUP SRL, in calitate de Parterner 1 in cadrul proiectului ”Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare”, contract POCU 860/3/12/142833, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, AP 3 ”Locuri de munca pentru toti”, OS 3.12 ” Imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor, implementat în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, in perioada 06.06.2022 – 05.12.2023, anunta inscrierea in grupul tinta al proiectului a 27 de noi beneficiari ai programelor de formare profesionala in domeniul competentelor digitale care vor participa la cursurile organizate  de Partenerul 1.

 

Cei 27 de membri GT au fost selectati in urma intalnirilor si a evenimentelor de informare si constientizare cu angajatii si angajatorii – intreprinderi al caror cod CAEN al activitatii autorizate se regaseste in Anexa 5 – „Lista codurilor CAEN aferente directiilor de politica industriala mentionate in Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020” -, prin indeplinirea CUMULATIVA a conditiilor de eligibilitate precizate in Metodologia de recrutare si selectie a membrilor grupului tinta, elaborata in cadrul proiectului.

 

Pe baza evaluarii documentelor depuse de candidati, expertii Responsabil activitati campanii si relatia cu grupul tinta ai Partenerului 1 au constituit si validat 27 de dosare de inscriere in grupul tinta al proiectului.

 

Valoarea totala a proiectului este de 4.716.752,57 lei, din care 3.932.492,09 lei reprezinta cofinantarea UE.

 

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Date de contact:
Florin Voicu
0746266195

Elaborat de:
Coordonator activitate Partener 1
Florin Voicu