fgcactiv.ro

Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini

aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

În data de 18.08.2022, prima grupă de cursanți a susținut examenul de absolvire al cursului de Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere - Cursuri de formare competențe digitale avansate organizat de FGC ACTIV GRUP SRL

            În data de 18.08.2022, FGC ACTIV GRUP SRL, partener 1 în cadrul proiectului „ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE”, Contract POCU 860/3/12/142832, implementat împreună cu Camera de Comerț și Industrie Alba, a organizat examenul de absolvire pentru cei 13 cursanți înscriși la cursul de specializare Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere – Cursuri de formare competențe digitale avansate, grupa 1.

          Perioada de desfășurare a cursului pentru prima grupă de cursanți a fost:  04.07.2022 – 12.08.2022.

          Examenul de absolvire a fost organizat la Camera de Comerț și Industrie Satu Mare.

          Lista absolvenților examenului final – grupa 1 – din 18.08.2022, în ordinea notelor obținute este următoarea:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele

Nota examen

1.     

ERDEI MARIAN-GABRIEL

10

2.     

AVRAM IONELA-LAURA

9,35

3.     

PRINZINGER ANNA-MARIA

9,20

4.     

PRINZINGER ATTILA-ANDREAS

9,20

5.     

LIHOR ADAM

9,20

6.     

MATYAS ELISABETA

9,05

7.     

BOCA PAULA

9,05

8.     

SUSA IOAN-GHEORGHE

9,05

9.     

BELEAN NARCISA-RENATA

8,90

10.  

STARC LIANA-IOANA

8,25

11.  

LUPESCU ANETA

8,25

12.  

ULICI RAUL-PETRICĂ

8,05

13.  

CHIFOR VIORICA-ANA

7,90

ELABORAT
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

FGC Activ Grup srl