fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

ÎN DATA DE 22.08.2022, GRUPELE 2 ȘI 3 AU ÎNCEPUT CURSUL DE „COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE” – CURS DE FORMARE COMPETENȚE DIGITALE AVANSATE

            FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de partener 1, în cadrul proiectului „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive”, contract POCU/860/3/12/142832, în data de 22.08.2022, a început cursul de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – curs de formare competențe digitale avansate pentru grupele 2 și 3 de cursanți.

            Perioada de derulare a cursului este între 22.08.2022 – 28.10.2022.

            Cursul se desfășoară on-line, de luni până vineri, între orele 1700-2100.

            Conform Cererii de Finanțare și a bugetului aprobat, fiecărui cursant i se va asigura suportul de curs și toate materialele suplimentare necesare susținerii cursului, precum și un pachet ce va conține, un rucsac laptop, un stick usb 64 gb, un mouse pad, un mouse usb, o agendă, un pix și un hub usb.

ELABORAT
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

FGC Activ Grup srl