fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

28 de cursanți înscriși la cursul de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe digitale avansate urmează să înceapă procesul de formare profesională din data de 23.01.2023

FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de partener în cadrul proiectului ,,ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE, contract POCU/860/3/12/142832, anunță faptul că o nouă grupă de cursanți este formată, și urmează să înceapă cursurile online, din data de 23.01.2023.

Toți cei 29 de cursanți sunt nerăbdători să învețe lucruri noi.

Le dorim succes!

ELABORAT
Coordonator partener
VOICU FLORIN

FGC Activ Grup srl