fgcactiv.ro

COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE POCU/860/3/12/142782

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE

Contract: POCU/860/3/12/142782

Beneficiar
Partener
FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE, contract POCU 860/3/12/142782, implementat în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru prin organizarea de programe de formare profesională, anunță că, în luna iulie 2022 vor începe cursurile de Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere.   Condiții de eligibilitate pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului:
 1. să fie persoane încadrate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial);
 2. locul de muncă ocupat să fie în unul din județele de implementare ale Regiunilor de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru;
 3. să fie angajat într-o întreprindere care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;
 4. să aibe disponibilitatea de participare la serviciile de formare de competențe digitale furnizate prin proiect.
  DOCUMENTE NECESARE SI OBLIGATORII:
 1. Cerere de înscriere la programul de formare profesională;
 2. Formularul de înregistrare grup țintă;
 3. Acordul cu privire la utilizarea și publicarea datelor cu caracter personal și a materialelor de publicitate;
 4. Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
 5. Acord de participare la activitățile proiectului;
 6. Adeverință de angajat din care să reiasă calitatea de angajat în cadrul unei întreprinderi ce își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;
 7. Copie a cărții de identitate;
 8. Copie certificat de naștere;
 9. Copie certificat căsătorie/divorț (dacă este cazul);
 10. Copie a diplomei de studii (ultima diplomă obținută în sistemul de învățământ);
 11. Curriculum Vitae;
 12. Alte documente justificative după caz care să ateste apartenența la una din categoriile de grup țintă eligibile care vor fi stabilite de către fiecare partener în funcție de necesitate
Fiecare persoană, la data intrării în grupul țintă, trebuie să prezinte o copie certificată „Conform cu originalul” sau originalul unui certificat constatator emis de Registrul Comerțului, valabil, în care să se regăsească ca fiind autorizată cel puțin o activitate aferentă unui cod CAEN (principal sau secundar) dintr-un sector economic cu potențial competitiv SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.   BENEFICIILE  ANGAJAȚILOR DIN GRUPUL ȚINTĂ
 • Obținerea unui Certificat de calificare profesională și a unui Supliment Descriptiv cu competențele dobândite, acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), recunoscut la nivel național și internațional;
 • absolvirea cursului într-o perioadă scurtă – 120 ore – 4 ore pe zi – 5 zile pe săptămână;
 • dobândirea unor noi cunoștințe și competențe practice în domeniul competențelor digitale prin participarea în cadrul unui program integrat de sprijin în formarea acestor competențe necesare la locul de muncă și la adaptarea la cerințele pieței muncii;
 • creșterea performanței oricărei persoane responsabile cu diverse sarcini care implică folosirea zilnică a calculatorului în domeniul său de activitate;
 • participarea în mod gratuit la cursuri;
 • fiecărui cursant i se va asigura suportul de curs și toate materialele suplimentare necesare promovării cursului, precum și un pachet ce va conține: rucsac laptop, stick usb 64 gb, mouse pad, mouse usb, agendă, pix, hub usb, conform Cererii de Finanțare și Buget proiect aprobat.
ELABORAT
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN