fgcactiv.ro

MATERIAL INFORMARE BENEFICII DIGITALIZARE INTREPRINDERI

            În data de 18.03.2022, CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MUREȘ, în calitate de Lider, împreună cu S.C. FGC ACTIV GRUP S.R.L., în calitate de Partener, au început implementarea proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”, proiect ce se derulează pe o perioadă de 18 luni.

            În cadrul proiectului POCU/860/3/12 1142782 pentru o perioadă de 15 luni (18.06.2022- 18.09.2023) se desfășoară activitatea A4.1 – Sprijinirea întreprinderilor pentru valorificarea potențialului de digitalizare și organizarea de programe de învățare la locul de muncă – activitate în cadrul căreia întreprinderile beneficiază de suport personalizat în funcție de nevoile și tipologia fiecărei întreprinderi, urmărind găsirea celor mai potrivite soluții pentru adaptarea întreprinderilor la schimbările tehnologice și optimizarea activității acestora în vederea asigurării sustenabilității.

 

            Pentru ca o intreprindere să fie eligibilă aceasta trebuie să își desfășoare activitatea în unul din județele de implementare ale Regiunilor de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare/domenii.

 

            Modelul european către o economie şi o societate digitalizate înseamnă solidaritate, prosperitate şi durabilitate, are la bază o mai mare putere de acţiune a cetăţenilor şi a întreprinderilor, garantând totodată securitatea şi rezilienţa ecosistemului european digital şi a lanţurilor de aprovizionare europene.

 

            Digitalizarea aduce cu sine noi surse de prosperitate, permiţându-le antreprenorilor să inoveze, să îşi înfiinţeze şi să îşi dezvolte propria afacere indiferent de locul în care trăiesc, să deschidă pieţe şi să facă investiţii oriunde în Europa şi oriunde în lume şi să creeze noi locuri de muncă într-un moment în care un număr tot mai mare de europeni îşi simt ameninţate securitatea economică sau mediul în care trăiesc.

 

            În timpul pandemiei de COVID-19, adoptarea tehnologiilor digitale a devenit esenţială pentru multe întreprinderi. Până în 2030, tehnologiile digitale, inclusiv 50, internetul obiectelor, procesarea datelor la marginea reţelei (edge computing), inteligenţa artificială, robotica şi realitatea augmentată vor fi mai mult decât simple tehnologii generice; ele se vor afla în centrul noilor produse, al noilor procese de fabricaţie şi al noilor modele de afaceri bazate pe schimbul echitabil de date în economia datelor.

 

 

            Transformarea întreprinderilor va depinde de capacitatea lor de a adopta noi tehnologii digitale cu celeritate şi la toate nivelurile, inclusiv în ecosistemele industriale şi de servicii rămase în urmă.

 

            Astfel prin proiect, întreprinderile vor fi încurajate să adopte tehnologii şi produse digitale cu o amprentă de mediu mai redusă şi cu o eficienţă energetică şi a materiilor prime mai mare.

 

            Tehnologiile digitale vor trebui să fie implementate rapid pentru a permite o utilizare mai intensivă şi mai eficientă a resurselor. Astfel, creşterea productivităţii materiilor prime în Europa va reduce atât costurile factorilor de producţie, cât şi vulnerabilitatea noastră la şocurile în materie de aprovizionare.

 

CONCLUZIE:

 

            Digitalizarea este asociată cu o mai bună performanţă a întreprinderilor în termeni de productivitate, practici de management, inovare, creştere şi locuri de muncă mai bine remunerate.

 

            Adoptarea transformării digitale este deci esenţială pentru numeroase întreprinderi dacă acestea doresc să rămână competitive.

 

            Întreprinderile nu profită pe deplin de tehnologiile avansate pentru a inova.

 

            Dat fiind că 99 % din aceste întreprinderi sunt IMM-uri, este deosebit de important ca acest sector să înceapă transformarea digitală.

CONSULTANT SPRIJIN ÎNTREPRINDERI 3

RUS IOANA GABRIELA

Beneficiar
Partener

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *