fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare
Contract: POCU/860/3/12/142833

Comunicat de presă

Au fost distribuite Certificatele de absolvire altor 30 de cursanti inscrisi in grupele 2 si 3 – nivel 2 – cursul ”Competente digitale de utillizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere”

FGC ACTIV GRUP SRL, Parterner 1 in cadrul proiectului ”Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare”, contract POCU 860/3/12/142833, implementat in perioada 06.06.2022 – 05.12.2023, in parteneriat cu PATRONATUL SERVICIILOR DE SECURITATE, in calitate de Lider, si FEDERATIA PUBLISIND, in calitate de Partener 2, anunta ca, in perioada 03.03.2023 – 29.03.2023, au fost distribuite Certificatele de absolvire celor 30 de absolventi ai cursului ”Competente digitale de utillizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere” inscrisi in grupele II si III – nivel 2 – cunostinte digitale avansate – care au promovat examenul final.

Cursul a fost organizat de FGC ACTIV GRUP SRL in perioada 02.12.2022 – 14.02.2023, pentru 30 de participanti membri ai grupului tinta inscrisi in grupele II si III – nivel 2 – cunostinte digitale avansate,  care au promovat examenul final de absovire din data de 15.02.2023.

La data primirii Certificatului de absolvire emis de Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, activitatea in cadrul proiectului a celor 30 de absolventi a incetat, acestia ies din operatiune si va fi declarat ca realizat indicatorul 4S34 – Persoane care dobandesc o calificare/ care si-au validat competentele in sectoarele economice/ domeniile cu specializare inteligenta aferente SNC/ SNCDI la incetarea calitatii de participant.

Valoarea totala a proiectului este de 4.716.752,57 lei, din care 3.932.492,09 lei reprezinta cofinantarea UE.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Elaborat de:
Coordonator activitate Partener 1
Florin Voicu