fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE
Contract: POCU/860/3/12/142782

Finalizarea subactivității A4.1 - Sprijinirea întreprinderilor pentru valorificarea potențialului de digitalizare și organizarea de programe de învățare la locul de muncă în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”

                FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”, contract POCU 860/3/12/142782, anunță finalizarea acțiunilor din cadrul subactivității A4.1 – Sprijinirea întreprinderilor pentru valorificarea potențialului de digitalizare și organizarea de programe de învățare la locul de muncă  în cadrul căreia, 21 dintre IMM-urile partenere, au beneficiat de  sprijin informațional în ceea ce privește valorificarea potențialului ca entitate juridică, modalități de dezvoltare logistică, formare profesională, financiară și de digitalizare, experții urmărind găsirea celor mai potrivite soluții pentru adaptarea întreprinderilor la schimbările tehnologice și optimizarea activității acestora.

Activitatea se va încheia la data de 17.09.2023, urmând ca până la data de 16.03.2024  întreprinderile să beneficieze, la cerere, în continuare de suport personalizat în baza Protocolului semnat între părți în cadrul Proiectului. 

Elaborat
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

Camera De Comert Mures
FGC Activ Grup srl