fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare
Contract: POCU/860/3/12/142833

Comunicat de presă

FGC ACTIV GRUP SRL anunta selectia a 8 IMM-uri care vor beneficia de sprijin acordat prin proiectul ”Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare”

FGC ACTIV GRUP SRL, in calitate de Parterner 1 in cadrul proiectului ”Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare”, contract POCU 860/3/12/142833, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, implementat in perioada 06.06.2022 – 05.12.2023 in parteneriat cu PATRONATUL SERVICIILOR DE SECURITATE, in calitate de Lider, si FEDERATIA PUBLISIND, in calitate de Partener 2,  anunta ca au fost incheiate 8 contracte de parteneriat cu IMM-uri eligibile prin proiect care vor beneficia de sprijin personalizat pentru dezvoltarea de mecanisme de sustinere si promovare a programelor de invatare la locul de munca.

Pentru selectia IMM-urilor, a fost elaborata prin proiect ”Procedura de selectie a intreprinderilor ce vor beneficia de sprijin in vederea elaborarii siintroducerii unor programe de invatare continua la locul de munca” care vizeaza asigurarea cadrului reglementat pentru identificarea si selectarea a cel putin 32 de intreprinderi care isi desfasoara activitatea, principala sau secundara, intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC, sau care intentioneaza sa-si adapteze activitatea, principala sau secundara, la cel putin unul din aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta, din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru.in vederea furnizarii de masuri concrete de sprijin personalizat pentru dezvoltarea, introducerea si implementarea unor programe de invatare la locul de munca (noi angajati) si a unor programe de formare profesionala continua, adaptate nevoilor si posibilitatilor organizatiei, pentru imbunatatirea continua a nivelului de pregatire profesionala in domeniul competentelor digitale a angajatilor, in conformitate cu cerintele pietei muncii si cu potentialul de digitalizare a intreprinderii.

Intreprinderile selectate vor beneficia prin proiect de4

 • Analiza nevoilor in functie de domeniul in care IMM-ul beneficiar al sprijinului isi desfasoara activitatea (cod CAEN eligibil) si de tipologia intreprinderii;
 • Consultanta pentru dezvoltarea de mecanisme de sustinere si promovare a programelor de invatare la locul de munca;
 • Sprijin individualizat privind elaborarea, introducerea si implementarea unor programe de formare profesionala continua, adaptate nevoilor si posibilitatilor organizatiei, pentru imbunatatirea continua a nivelului de pregatire profesionala in domeniul competentelor digitale a angajatilor, in conformitate cu cerintele pietei muncii si cu potentialul de digitalizare a intreprinderilor;
 • Informatii relevante privind cadrul legislativ, procedurile operationale, instructiunile de lucru, cartografierea proceselor de lucru din cadrul intreprinderii etc.,
 • Furnizarea unor masuri de sprijin tehnic pentru facilitarea introducerii programelor de invatare continua la locul de munca;
 • Identificarea si promovarea celor mai adecvate solutii de adaptare la schimbarile tehnologice si optimizare a activitatii in vederea cresterii competitivitatii si asigurarii sustenabilitatii;
 • Sprijin pentru stimularea ideilor inovatoare si crearea unor conditii optime pentru cresterea competitivitatii a cel putin 32 de intreprinderi;
 • Intocmirea documentatiei tehnice necesare acreditarii programelor de invatare continua la locul de munca organizate de IMM-uri.

 

Selectia IMM-urilor se realizeaza conform urmatoarelor criterii de eligibilitate ce se supun cerintelor precizate in Ghidul Solicitantului si in Cererea de Finantare:

 • Isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligente conform SNCDI, conform Anexei 5 – Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020;
 • Isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din judetele de implementare din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru;
 • Sunt intreprinderi de tip IMM, cu numar de angajati pana in 250;
 • Isi manifesta deschiderea si disponibilitatea sa primeasca sprijinul acordat prin proiect;
 • Nu beneficiaza de dubla finantare prin POCU 3.12, anterior inscrierii sau la data inscrierii in proiect;

 

Valoarea totala a proiectului este de 4.716.752,57 lei, din care 3.932.492,09 lei reprezinta cofinantarea UE.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Date de contact:
Florin Voicu
0746266195

Elaborat de:
Coordonator activitate Partener 1
Florin Voicu